OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, PDF KE STAŽENÍ ZDE->

Kdo je správce?
Správcem vašich osobních údajů je právnická osoba RDdřevo s.r.o., Zámecká 2097, Velké Meziříčí 594 01, 
IČO:29216877, DIČ:CZ29216877. Provozujeme webové stránky www.drevojelaska.cz. Vůči vašim osobním 
údajům jsme v pozici správce: určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak  
dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.
 
Jak nás můžete kontaktovat?
Pokud budete mít jakékoliv otázky či připomínky, kontaktujte naši zákaznickou podporu na e-mailové adrese: 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Rozsah osobních údajů a účel zpracování


Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů): 
• Vedení účetnictví
Pokud si objednáte některý produkt či službu z naší nabídky, potřebujeme vaše osobní údaje (fakturační údaje), 
abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů. 
• Přímý marketing skrz e-mail
Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, jaké stránky na našem webu navštívíte a na co klikáte v e-mailu, a 
kdy e-maily nejčastěji otevíráte, využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání a zobrazování 
obchodních sdělení. Pokud si objednáte některý z produktů, vnímáme oprávněný zájem posílat vám 
newslettery s novinkami na e-shopu nebo novými články. Budeme to dělat maximálně po dobu 5 let od 
přihlášení. 
• Přímý marketing skrz Facebook reklamu
Pokud navštívíte náš web, vnímáme oprávněný zájem prostřednictvím souborů cookies sledovat, jaké stránky 
na našem webu navštívíte a následně využít toto info pro remarketing a lepší cílení reklamy na Facebooku, a to 
po dobu maximálně 1 roku od návštěvy webu. Pokud si nepřejete naše reklamy na Facebooku vidět, můžete 
zobrazování našich reklam zrušit přímo na Facebooku prostřednictvím tohoto návodu, popř. vypnout cookies v 
prohlížeči, nebo změnit svoje preference pro zobrazování reklam na stránce Vaše předvolby pro reklamy. 
Informace shromážděné pomocí cookies nám neumožňují identifikovat vaše jméno, kontaktní údaje nebo jiné 
osobní identifikační údaje, pokud se nám je nerozhodnete sami poskytnout. 
• Přímý marketing skrz FB messenger
Pokud kontaktujete naši FB stránku prostřednictvím Messengeru, vnímáme oprávněný zájem posílat vám 
zprávičky s inspirativní a motivační tématikou. Budeme to dělat po dobu maximálně 3 roky od posledního 
kontaktu. Od zasílání zpráviček se můžete samozřejmě kdykoliv odhlásit, stačí, pokud odepíšete slovo "stop" 
a další zprávičky vám na Messenger od nás chodit nebudou. 
• Pokročilý marketing na základě souhlasu 
Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít 
emailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat 
prostřednictvím našich kontaktních údajů. 
Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich 
uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak. 
 
Předávání osobních údajů 3. stranám
K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí 
a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů. 
Většinu zpracovatelských operací zvládáme sami a nepotřebujeme k nim 3. strany. 
Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, 
využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR. 
 
Cookies
Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte, ze 
které stránky přicházíte a přicházíte-li díky některému z našich affiliate partnerů. Používání cookies pro měření 
návštěvnosti webu, affiliate a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem 
správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. 
Pokud navštívíte náš web a máte zpracování cookies povoleno ve svém prohlížeči, vnímáme oprávněný zájem 
prostřednictvím souborů cookies sledovat, jaké stránky na našem webu navštívíte a následně na základě toho 
zlepšit cílení a relevanci našich Facebookových reklam, a to po dobu maximálně 1 roku od vaší poslední 
návštěvy webu. Pokud si nepřejete naše reklamy na Facebooku vidět, můžete zobrazování našich reklam zrušit 
přímo na Facebooku prostřednictvím tohoto návodu, popř. vypnout cookies v prohlížeči, nebo změnit svoje 
preference pro zobrazování reklam na stránce Vaše předvolby pro reklamy. Informace shromážděné pomocí 
cookies nám neumožňují identifikovat vaše jméno, kontaktní údaje nebo jiné osobní identifikační údaje, pokud 
se nám je nerozhodnete sami poskytnout. 
Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies 
můžete na svém počítači zakázat. Více o tom, jak používáme cookies, ale také, jak můžete sami cookies povolit 
či zakázat, si přečtěte v našich Zásadách při práci s cookies. 
 
Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni 
technického rozvoje. Chráníme je, jako kdyby byli naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná 
(aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich 
osobních údajů. 
 
Předávání dat mimo EU
Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na 
základě rozhodnutí Evropské komise. 
 
Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, 
prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránku se zásadami zpracování osobních údajů. 
Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje 
zpracováváme a proč. 
Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a 
změnu osobních údajů. 
Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, 
domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud 
vznesete námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. 
odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.) Právo na 
přenositelnost: 
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití 
práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme 
alespoň 30 dní. 
Právo na výmaz (být zapomenut): 
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to 
budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze systému i ze 
systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní. 
V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady 
po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou 
vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail. 
Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů: 
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli 
obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření 
informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit. 
Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení: 
E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme, jste-li náš zákazník na základě našeho 
oprávněného zájmu. 
 
Mlčenlivost
Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci, spolupracovníci a zpracovatelé, kteří budou zpracovávat Vaše 
osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž 
zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje 
vydány žádné jiné třetí straně. 
Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 20. 11. 2022. 
V případě jakékoliv změny našich zásad zpracování osobních údajů, bude nové znění těchto zásad uvedeno 
na adrese https://www.drevojelaska.cz/obchodni-podminky-a-ochrana-osobnich-udaju/. Podívejte se na 
tuto stránku v libovolný čas, kdy chcete vidět aktuální znění našich zásad zpracování osobních údajů.

 

RD dřevo s. r. o.
Zámecká 2097
594 01, Velké Meziříčí

IČO: 29216877
DIČ: CZ29216877

Vše pro Vás tvoříme s láskou.