Workshop na Akademii ve Světlé nad Sázavou

 

Jsme moc rádi, že jsme nedávno dostaly pozvánku na výjimečnou příležitost spolupracovat jako odborník z praxe na třídenním workshopu na střední škole Akademie ve Světlé nad Sázavou, který se zaměřoval na fascinující oblast designu interiéru. Společně s kolegyněmi jsme měly tu čest přednášet a sdílet naše rozsáhlé zkušenosti a znalosti s nadějnými mladými designéry, kteří touží proniknout do světa tvorby interiérů. Tento workshop byl pro nás nejen příležitostí k inspiraci a vzájemnému učení, ale také jedinečnou cestou, jak podpořit a rozvíjet kreativní potenciál budoucích generací designérů. Každý den byl naplněn specifickým programem, který přinášel inspiraci, učení a tvůrčí výzvy.

 

Den První: Inspirace a Praktické Rady

První den našeho třídenního workshopu byl zasvěcen hlubšímu porozumění procesům a postupům v oblasti designu interiéru. Společně s mými kolegyněmi jsme se představily a sdílely jsme s účastníky naše příběhy a zkušenosti z praxe. Začaly jsme od základů, vysvětlující důležitost efektivní komunikace se zákazníkem a jaký vliv má spolupráce s výrobou na výsledný produkt.

První část dne byla věnována inspirativním příkladům a ukázkám z naší práce, které měly přiblížit proces tvorby interiéru od počátečních nápadů až po konečnou realizaci. Zdůraznily jsme důležitost pochopení potřeb klienta a schopnost přizpůsobit design tak, aby odpovídal jejich očekáváním a životnímu stylu.

Další část dne byla věnována praktickým radám a tipům pro úspěch v oblasti designu interiéru. Diskutovaly jsme o různých aspektech tvorby interiéru, jako je výběr materiálů, barev a osvětlení, a jak je integrovat do harmonického celku. Důraz byl kladen i na významné etické a ekologické aspekty designu, které jsou stále důležitější v dnešní době.

Na závěr prvního dne jsme si vzaly čas na diskuzi a odpovídaly jsme na otázky účastníků. Bylo skvělé vidět jejich zájem a zapojení do tématu a věříme, že si žáci odnesli cenné poznatky a inspiraci pro svou budoucí kariéru v oblasti designu interiéru.

 

         

 

Den Druhý: Tvůrčí Dílna Mechových Obrazů

Druhý den našeho třídenního workshopu byl věnován tvůrčí dílně, která představovala unikátní způsob vyjádření kreativity a přirozeného spojení s přírodou. Společně jsme se ponořili do světa mechových obrazů, kde každý účastník měl příležitost zhmotnit své myšlenky a představy do konkrétního díla.

První část dne začala úvodní prezentací, která přiblížila účastníkům základní principy tvorby mechových obrazů. Diskutovaly jsme o různých typech mechu a technikách jejich použití při vytváření zajímavých a esteticky působivých kompozic. Zároveň jsme sdílely inspirativní příklady a ukázky z naší praxe, které měly motivovat účastníky k vlastní tvůrčí činnosti.

Poté jsme se přesunuli k samotné práci. Každý účastník dostal k dispozici potřebné materiály a prostor pro realizaci svého nápadu. Pomáhaly jsme jim s technickými otázkami a poskytovaly podporu při zhmotňování jejich představ do reality. Bylo úžasné sledovat jejich zapálení a nadšení, které se promítlo do každého vytvořeného kousku.

Během celého procesu jsme podporovaly individuální přístup každého účastníka a respektovaly jsme jejich tvůrčí vize. Diskutovaly jsme o možnostech rozvoje jejich nápadů a pomáhaly jsme jim překonávat případné překážky. Na konci dne jsme měly možnost prohlédnout si všechny dokončené mechové obrazy a ocenit talent a originalitu našich účastníků.

 

       

 

Den Třetí: Tvorba Solitérů do Interiéru

Poslední den našeho třídenního workshopu byl věnován tvorbě solitérů do interiéru, která představovala skvělou příležitost pro naše účastníky projevit svou kreativitu a technické dovednosti v oblasti designu nábytku. Tento den byl plný inspirace, tvůrčího procesu a spolupráce mezi účastníky.

První část dne začala diskuzí o různých typech solitérů a jejich využití v interiéru. Společně jsme prozkoumávali nejrůznější styly a materiály, které lze použít při výrobě solitérů, a diskutovali jsme o jejich estetických a funkčních vlastnostech. Důraz byl kladen na to, jak designovat nábytek tak, aby splňoval potřeby a preference uživatele.

Poté jsme přešli k samotné práci. Každý účastník dostal možnost navrhnout a vytvořit svůj vlastní solitér podle svých představ. Pomáhaly jsme jim s technickými otázkami a poskytovaly jsme podporu při realizaci jejich nápadů. Bylo úžasné sledovat, jak se jejich myšlenky a koncepce proměňovaly v konkrétní návrhy a prototypy.

Během procesu tvorby jsme podporovaly kreativní myšlení a experimentování s různými materiály a technikami. Diskutovaly jsme o možnostech individualizace a personalizace nábytku, které mohou přinést do interiéru jedinečný a osobitý charakter.

Na konci dne jsme měly možnost prohlédnout si všechny dokončené solitéry a diskutovat o jejich designu a funkčnosti. Byly to skvělé příklady talentu a invence našich účastníků, kteří ukázali, že mají potenciál stát se úspěšnými designéry nábytku.

 

         

 

Třídenní workshop byl pro nás nejen poučný, ale také velmi zábavný a inspirativní zároveň. Každý den jsme se ponořili do fascinujícího světa designu interiéru, objevujíce nové trendy, techniky a přístupy k tvorbě prostorů, které oslovují a inspirují. Diskuze, prezentace a praktické cvičení nám umožnily prozkoumat různé aspekty designu a rozvíjet naše kreativní myšlení.

Věříme, že jsme dokázali nejen motivovat naše nadějné mladé designéry, ale také jim poskytnout nezbytné nástroje a znalosti pro jejich budoucí úspěch v této oblasti. Snažili jsme se předat nejenom technické dovednosti, ale také důležité principy designu, jako je uvážlivost, estetika a uživatelská zkušenost.

Naše interakce a spolupráce během workshopu nejenže posílily naše vztahy a soudržnost jako tým, ale také nám otevřely nové perspektivy a inspirace. Doufáme, že každý účastník odchází s novým nadšením a připraveností využít svůj potenciál v oblasti designu interiéru, a že naše společné úsilí přispěje k obohacení a inovaci ve světě designu.

 

RD dřevo s. r. o.
Zámecká 2097
594 01, Velké Meziříčí

IČO: 29216877
DIČ: CZ29216877

Vše pro Vás tvoříme s láskou.