Máte skvělý podnikatelský nápad, který vám nedá spát, ale nikdy nespatří světlo světa, protože vás brzdí strach? Nejste sami. Strach je přirozená a běžná emoce, která často stojí jako největší překážka mezi potenciálními podnikateli a jejich sny o založení vlastního podniku. Strach však nemusí zvítězit.
V tomto článku se budeme věnovat praktickým krokům, které vám pomohou překonat strach, uvolnit váš podnikatelský potenciál a udělat onen skok víry do světa podnikání. Vezměte si tedy šálek kávy, nechte své pochybnosti za dveřmi a pojďme se vrhnout na vzrušující cestu překonávání strachu a budování vlastního úspěšného podnikání. 

 

Pochopení strachu ze zahájení podnikání

 1. Strach z neúspěchu: Pochopte, že strach z neúspěchu je běžnou obavou při zahájení podnikání. Mnoho lidí se obává ztráty investice, pověsti nebo finanční stability.
 2. Strach z neznámého: Zahájení podnikání často znamená vstoupit na neznámé území, což může být zastrašující. Mnoho lidí se obává nejistoty spojené s podnikáním.
 3. Strach z finanční nejistoty: Riziko, že nebudete mít stálý příjem nebo se setkáte s finančními problémy, může být pro začínající podnikatele významným zdrojem strachu.
 4. Strach z odsouzení: Lidé se často obávají, co si ostatní pomyslí, pokud jejich podnikatelský záměr nebude úspěšný. Strach z toho, že budou považováni za neúspěšné, může jednotlivce zdržovat
 5. od prvního kroku.
 6. Strach vystoupit z komfortní zóny: Opuštění jistoty stabilního zaměstnání nebo rutiny může být pro mnohé odrazující a brání jim v realizaci jejich podnikatelských snů.

Souhrnně řečeno, pochopení strachu ze zahájení podnikání zahrnuje uvědomění si obav spojených s neúspěchem, neznámými výsledky, finanční nejistotou, odsouzením ze strany ostatních a vystoupením z komfortní zóny. Když tyto obavy identifikujete, můžete je začít řešit a překonávat. Zde je několik rad, které vám pomohou začít:

 

Uvědomění si výhody překonání strachu

Identifikujte své obavy a postavte se jim


Strach nám může bránit v plnění našich snů a v zahájení vlastního podnikání. Pokud si však uvědomíme výhody překonání strachu, můžeme najít motivaci ke skoku víry.

 1. Svoboda a nezávislost: Překonání strachu nám umožní osvobodit se od omezení a zábran, které nám přináší práce pro někoho jiného. Založení vlastního podniku nám poskytuje příležitost k finanční svobodě a možnost rozhodovat se podle vlastních podmínek.
 2. Osobní růst: Překonání strachu a zahájení podnikání nás nutí vystoupit z naší komfortní zóny. Tato cesta sebepoznání a osobního růstu může vést ke zvýšení sebevědomí, odolnosti a lepšímu pochopení našich schopností.
 3. Profesní naplnění: Založení vlastního podniku nám umožní realizovat naše vášně a vytvořit něco smysluplného. Poskytuje pocit naplnění, když víme, že pracujeme na svých vlastních cílech a měníme svět k lepšímu.
 4. Finanční odměna: Založení vlastního podniku s sebou nese rizika, ale zároveň představuje potenciál pro významné finanční odměny. Překonáním strachu a podnikáním se otevírají příležitosti pro zvýšení příjmu, vytvoření bohatství a finančního zabezpečení.
 5. Flexibilita a rovnováha mezi pracovním a soukromým životem: Založením vlastního podniku můžeme mít větší kontrolu nad svým rozvrhem a dosáhnout lepší rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. Překonání strachu nám umožní navrhnout si podnikání, které bude v souladu s našimi osobními hodnotami a prioritami.
 6. Dopad a přínos: Překonáním strachu a založením vlastního podniku máme možnost pozitivně ovlivnit své zákazníky, zaměstnance a společnost. Umožňuje nám to přispět společnosti tím, že prostřednictvím našich výrobků nebo služeb řešíme potřebu nebo problém.

Uvědomění si těchto výhod nám může pomoci změnit naše myšlení, najít odvahu čelit svému strachu a podniknout nezbytné kroky k založení vlastního podniku.

 

Kroky k překonání strachu a zahájení vlastního podnikání

 

 • Pochopte konkrétní obavy, které vám brání v zahájení vlastního podnikání.
 • Zamyslete se nad svými obavami a úzkostmi, jako je strach z neúspěchu, finanční nejistota nebo dokonce strach vystoupit ze své komfortní zóny.
 • Napište si tyto obavy, přiznejte si je a zhmotněte je.
 • Každý strach důkladně prozkoumejte a zpochybněte jeho oprávněnost a důkazy, které ho podporují.
 • Zpochybněte své obavy tím, že se sami sebe zeptáte, zda jsou založeny na faktech, nebo na domněnkách.
 • Vyhledejte příklady osob, které podobné obavy překonaly a uspěly na své podnikatelské cestě.
 • Nahraďte negativní samomluvu pozitivními afirmacemi, abyste změnili své myšlení a víru ve své schopnosti.
 • Dělejte malé kroky a konfrontujte se se svými obavami postupně, vystavujte se situacím, které jsou vám nepříjemné.
 • Oslavujte své úspěchy a pokroky, bez ohledu na to, jak malé se mohou zdát, abyste si posílili sebevědomí a bojovali proti strachu.
 • Zapojením se do tohoto procesu identifikace a zpochybňování svých obav můžete získat jasnější představu o tom, co vás může brzdit, a podniknout aktivní kroky k jejich překonání.

 

Stanovte si jasné cíle a naplánujte si podnikání


Chcete-li si stanovit jasné cíle a naplánovat své podnikání, postupujte podle následujících kroků:

 1. Určete si vizi svého podnikání: Vymezte si jasně, čeho chcete svým podnikáním dosáhnout, a určete svou dlouhodobou vizi.
 2. Stanovte si konkrétní cíle: Rozdělte svou vizi na menší, dosažitelné cíle, které jsou měřitelné a časově omezené. Ujistěte se, že každý cíl je jasný a dobře definovaný.
 3. Proveďte průzkum trhu: Poznejte svou cílovou skupinu, trendy v oboru, konkurenci a potenciální poptávku na trhu. To vám pomůže činit informovaná rozhodnutí a stanovit realistické cíle.
 4. Vypracujte podnikatelský plán: Vytvořte podrobný plán, který nastíní vaše obchodní cíle, produkty nebo služby, cílový trh, marketingové strategie, finanční prognózy a provozní plány.
 5. Rozdělte cíle na realizovatelné úkoly: Rozdělte své cíle na menší úkoly nebo milníky. Pro každý úkol určete potřebné kroky, zdroje a časový plán.
 6. Stanovte priority úkolů: Určete, které úkoly vyžadují okamžitou pozornost a které lze odložit. Soustřeďte se na nejdůležitější úkoly, které jsou v souladu s vašimi celkovými cíli.
 7. Vytvořte časový plán: Stanovte časový plán pro dokončení každého úkolu. To vám pomůže udržet si přehled a zajistit pokrok při plnění cílů.
 8. Sledujte svůj pokrok: Pravidelně kontrolujte a sledujte svůj pokrok při plnění cílů.

 

 

V případě potřeby proveďte úpravy a oslavte milníky dosažené na této cestě.

Stanovením jasných cílů a efektivním plánováním svého podnikání získáte jasný směr a zaměření, což zvýší vaše šance na úspěch a sníží strach a nejistotu.

 

          

 

Shromažďujte znalosti a dovednosti

Shromažďování znalostí a dovedností je zásadním krokem k překonání strachu a zahájení vlastního podnikání. Zahrnuje poznávání různých aspektů podnikání a získávání odborných znalostí potřebných k úspěšnému vedení podniku. Zde je rozpis toho, co tento krok obnáší:

 1. Průzkum trhu: Proveďte důkladný průzkum trhu, abyste porozuměli své cílové skupině, trendům v oboru a konkurenci. Tyto znalosti vám pomohou vytvořit jedinečnou nabídku hodnoty a identifikovat potenciální příležitosti.
 2. Znalosti specifické pro dané odvětví: Ponořte se do vybraného odvětví a získejte komplexní znalosti o jeho fungování, předpisech a osvědčených postupech. To vám umožní přijímat informovaná rozhodnutí a efektivně se orientovat ve výzvách.
 3. Plánování podnikání: Vypracujte solidní podnikatelský plán, který nastíní vaše cíle, strategie a finanční prognózy. Bude sloužit jako plán vaší podnikatelské cesty a poskytne vám orientaci.
 4. Finanční gramotnost: Vzdělávejte se v základních finančních pojmech, jako je sestavování rozpočtu, řízení peněžních toků a prognózování. Tyto znalosti vám pomohou přijímat správná finanční rozhodnutí a udržet vaše podnikání finančně stabilní.
 5. Vytváření sítí: Navazujte kontakty s dalšími podnikateli, navštěvujte oborové akce a zapojte se do profesních sítí. Vytváření sítí poskytuje příležitost učit se od zkušených osobností, získávat poznatky a navazovat cenné kontakty.
 6. Rozvoj dovedností: Zjistěte, jaké specifické dovednosti potřebujete k efektivnímu vedení svého podniku. Může se jednat o marketing, prodej, vedení, komunikaci nebo technologické dovednosti. Investujte čas a úsilí do zdokonalování těchto dovedností prostřednictvím seminářů, online kurzů nebo mentoringu.
 7. Učení se od ostatních: Vyhledejte zkušené podnikatele a mentory, kteří vám mohou poskytnout poradenství a podělit se o své znalosti.
 8. Učení se z jejich úspěchů a neúspěchů vám může poskytnout neocenitelné lekce, které vám pomohou zvládnout výzvy spojené se zahájením vlastního podnikání.

Aktivním rozvíjením znalostí a dovedností si nejen posílíte sebevědomí, ale také zvýšíte své šance na vybudování úspěšného podniku. Nezapomeňte, že neustálé vzdělávání je nezbytnou součástí podnikání a umožní vám činit informovaná rozhodnutí a překonat případné obavy či pochybnosti.

 

Vybudujte si podpůrný systém

 

 • Obraťte se na rodinu a přátele, kteří vám mohou poskytnout emocionální podporu a povzbuzení.
 • Zapojte se do podnikatelských nebo obchodních skupin a spojte se s podobně smýšlejícími lidmi, kteří rozumí vaší cestě.
 • Vyhledejte mentora ze strany zkušených podnikatelů, kteří vám mohou poskytnout poradenství a podělit se o své vlastní zkušenosti.
 • Zvažte možnost najmout si podnikatelského kouče nebo konzultanta, který vám poskytne odborné rady a pomůže vám zvládnout problémy.
 • Zúčastněte se workshopů, seminářů nebo konferencí, abyste rozšířili svou síť a získali znalosti od profesionálů v oboru.
 • Obklopte se pozitivními a podporujícími osobami, které věří ve vaše schopnosti a aspirace.
 • Zapojte se do online komunit nebo fór, kde se můžete spojit s dalšími podnikateli a vyměňovat si nápady a zdroje.
 • Nezapomeňte, že budování podpůrného systému není jen o přijímání pomoci, ale také o nabízení pomoci a podpory ostatním na oplátku.


Identifikujte své obavy a postavte se jim

 

Dělejte malé kroky a oslavujte pokroky


Dělat malé kroky a oslavovat pokroky je zásadní strategií, pokud jde o překonání strachu a zahájení vlastního podnikání. Zahrnuje rozdělení velkých cílů na menší, lépe zvládnutelné úkoly. Tím zajistíte, že proces nebude působit zdrcujícím a zastrašujícím dojmem.

Místo toho, abyste se snažili zvládnout všechno najednou, soustřeďte se na splnění jednoho malého úkolu po druhém. Tento přístup vám umožní postupně získávat dynamiku a sebedůvěru při dokončování jednotlivých kroků. Je důležité si uvědomit, že úspěchu se nedosáhne přes noc a je zcela normální začít s malými úkoly.

Jakmile dosáhnete pokroku, věnujte čas uznání a oslavě svých úspěchů. Oslava malých vítězství vám pomůže zvýšit morálku, zvýšit motivaci a posílit přesvědčení, že jste schopni dosáhnout více. Ať už si dopřejete malou odměnu, podělíte se o svůj úspěch s přáteli nebo rodinou, nebo si prostě jen najdete chvilku na zamyšlení a ocenění svého úsilí, oslava pokroku je nezbytná.

Důsledným podnikáním malých kroků a oslavováním pokroku na této cestě postupně získáte odvahu a sebedůvěru potřebnou k překonání strachu a k tomu, abyste své podnikání posunuli kupředu. Nezapomeňte se soustředit a zůstat trpěliví, protože každý malý krok vpřed vás přiblíží k dosažení vašeho konečného cíle, kterým je založení vlastního úspěšného podniku.

 

Přijměte neúspěch a poučte se z nezdarů


Přijmout neúspěch a poučit se z neúspěchů je zásadní změna myšlení při zahájení vlastního podnikání. Znamená to uvědomit si, že neúspěch není konec, ale spíše cenná příležitost k růstu a učení. Zde je rozpis toho, co to obnáší:

 1. Přerámcování neúspěchu: Neúspěch nechápejte jako negativní výsledek, ale přijměte ho jako zkušenost k učení. Pochopte, že i ti nejúspěšnější podnikatelé se na své cestě setkali s neúspěchy a nezdary.
 2. Přijetí růstového myšlení: Pěstujte si myšlení, které vnímá neúspěchy jako odrazový můstek k úspěchu. Místo toho, abyste se nechali neúspěchem odradit, zaměřte se na poučení, které z něj plyne, a využijte ho ke zlepšení svých strategií a rozhodování.
 3. Analýza neúspěchu: Udělejte si čas na objektivní analýzu toho, co se nepovedlo a proč. Zhodnoťte faktory, které přispěly k neúspěchu, a využijte tyto poznatky k tomu, abyste provedli informované úpravy a v budoucnu se vyhnuli podobným nástrahám.
 4. Vyhledávání zpětné vazby a podpory: Nebojte se vyhledat zpětnou vazbu od mentorů, obchodních koučů nebo důvěryhodných kolegů. Jejich postřehy a názory vám mohou pomoci získat cenné informace a alternativní přístupy k překonání problémů.
 5. Opakování a přizpůsobování: Využijte poznatky získané z neúspěchů k vylepšení a iteraci svých obchodních strategií. Přijměte myšlenku, že úspěch často pramení z neustálého přizpůsobování a zlepšování.
 6. Udržení vytrvalosti: Neúspěch může být skličující, ale je důležité zůstat vytrvalý.

Uvědomte si, že neúspěchy jsou dočasné, a pokračujte dál. Využijte neúspěchy jako zdroj motivace k prokázání odolnosti a dosažení svých podnikatelských cílů.

Přijetím neúspěchu a poučením se z nezdarů můžete osobnostně i profesně růst a vybudovat si tak pevné základy pro úspěšný podnikatelský záměr.

 

Trénujte péči o sebe a zvládejte stres


Praktikujte péči o sebe a zvládejte stres: Při překonávání strachu a zahájení podnikání je zásadní pečovat o svou duševní a fyzickou pohodu. Upřednostněte péči o sebe tím, že se budete věnovat činnostem, které vám přinášejí radost a uvolnění, jako je cvičení, meditace nebo trávení času s blízkými. Kromě toho si osvojte techniky zdravého zvládání stresu, jako je stanovení hranic, zvládání času a vyhledání podpory v případě potřeby. Když budete dávat přednost péči o sebe, budete lépe připraveni čelit výzvám a soustředit se na své obchodní cíle.

 

Zůstaňte pozitivní a motivovaní


Zůstat pozitivní a motivovaný je při rozjezdu vlastního podnikání zásadní, protože vám to pomůže překonat výzvy a neúspěchy na cestě. Zahrnuje to udržení pozitivního myšlení, soustředění se na příležitosti spíše než na překážky a víru ve své schopnosti. Kromě toho vám může pomoci udržet si vysokou motivaci obklopení pozitivními vlivy, jako jsou přátelé nebo mentoři, kteří vás podporují. Pokud si udržíte pozitivní naladění a motivaci, budete schopni zůstat oddaní svým cílům a vytrvat i přes případné obtíže.

 

Vyhledání odborné pomoci a poradenství

Vyhledání odborné pomoci a poradenství je základním krokem k překonání strachu a zahájení vlastního podnikání. Tato podpora může mít různé formy, z nichž každá nabízí jedinečné výhody.

 1. Podnikatelští poradci: Vyhledejte zkušené podnikatele nebo profesionály v oboru, kteří vám mohou poskytnout cenné poznatky a rady. Mohou nabídnout rady ohledně plánování podnikání, marketingových strategií, prodejních technik a překonávání běžných problémů.
 2. Odborníci z oboru: Vyhledejte poradenství od odborníků se specifickými znalostmi o vašem oboru. Mohou vám pomoci zorientovat se v oborových trendech, předpisech a osvědčených postupech, čímž vám poskytnou konkurenční výhodu.
 3. Networkingové akce: Navštěvujte oborové konference, workshopy a semináře, abyste se spojili s podobně smýšlejícími lidmi. Tyto akce poskytují příležitost učit se od úspěšných podnikatelů, sdílet zkušenosti a budovat síť podpory.
 4. Sdružení malých podniků: Zapojte se do místních nebo národních sdružení zaměřených na podporu malých podniků. Nabízejí zdroje, školicí programy a akce pro navazování kontaktů, které jsou přizpůsobeny tak, aby podnikatelům pomohly překonat problémy a uspět v jejich podnikání.
 5. Obchodní koučové: Zvažte spolupráci s obchodním koučem, který vám může poskytnout individuální poradenství. Pomůže vám určit vaše silné a slabé stránky, stanovit realistické cíle a vést vás k odpovědnosti za váš pokrok.
 6. Finanční poradci: Poraďte se s finančními odborníky, kteří vám pomohou vytvořit rozumný finanční plán pro vaše podnikání. Mohou vám poskytnout informace o sestavování rozpočtu, možnostech financování, daňových strategiích a řízení finančních rizik, čímž zajistí, že vaše podnikání zůstane finančně zdravé.
 7. Právní poradci: Vyhledejte právní poradce, abyste zajistili soulad se zákony a předpisy. Právní odborníci mohou pomoci se založením firmy, smlouvami, ochranou duševního vlastnictví a dalšími právními aspekty, které se týkají vašeho podnikání.

Vyhledání odborné pomoci a vedení vám umožní využít odborných znalostí a zkušeností ostatních. Poskytuje systém podpory, který může posílit vaši sebedůvěru, pomoci vám činit informovaná rozhodnutí a zvýšit vaše šance na úspěch při zahájení vlastního podnikání.

 

Úspěšné příběhy ze skutečného života a inspirace

 

 • Překonání strachu a zahájení vlastního podnikání může být skličující, ale čtení o skutečných úspěších vám může poskytnout motivaci a inspiraci, kterou potřebujete, abyste se odhodlali ke kroku.
 • Tyto příběhy mohou ilustrovat výzvy, kterým jednotlivci čelili, obavy, které museli překonat, a kroky, které podnikli k vybudování úspěšného podnikání.
 • Čtení o ostatních, kteří úspěšně překonali svůj strach a začali podnikat, ve vás může vzbudit pocit víry a důvěry ve vlastní schopnosti.
 • Úspěšné příběhy mohou také poskytnout cenné informace o strategiích, technikách a způsobech myšlení, které těmto osobám pomohly překonat strach a dosáhnout svých cílů.
 • Díky tomu, že se z těchto příběhů poučíte, můžete získat praktické tipy, uvědomit si úskalí, kterým je třeba se vyhnout, a pochopit, že úspěch je možný i přes počáteční strach a nejistotu.
 • Když uslyšíte o triumfech a překážkách, kterým ostatní čelili, může vám to poskytnout ujištění, že ve svém strachu nejste sami a že je možné jím proplout.
 • Skutečné příběhy o úspěchu vám mohou pomoci změnit perspektivu, otevřít mysl novým možnostem a povzbudit vás k tomu, abyste podnikli nezbytné kroky k zahájení vlastního podnikání.
 • Úspěšné příběhy ze života a inspirace mohou být povzbuzením a motivací potřebnou k překonání strachu a zahájení vlastního podnikání, protože ukazují, čeho dosáhli jiní, sdílejí cenné postřehy a strategie a připomínají, že úspěch je dosažitelný.

Přejeme vám


Založení vlastního podniku může být ohromující a skličující úkol. Strach nám často brání v realizaci našich podnikatelských snů. Se správným myšlením a strategiemi je však možné tento strach překonat a podniknout skok do podnikání.

Jedním z klíčových kroků je přiznat si svůj strach a porozumět mu. Identifikace konkrétních důvodů, které vás brzdí, vám pomůže vypracovat plán, jak je překonat. Ať už se jedná o strach z neúspěchu, finanční nejistotu nebo neznámo, přiznáním těchto obav můžete pracovat na nalezení řešení a získání sebedůvěry.

Dalším důležitým aspektem překonávání strachu je vytvoření podpůrného systému. Obklopte se podobně smýšlejícími lidmi, kteří sdílejí vaše podnikatelské ambice. Spojení s mentory, účast na networkingových akcích nebo vstup do podnikatelských komunit vám může poskytnout cenné vedení, povzbuzení a ujištění během vaší cesty.

Při překonávání strachu je také důležité vytvořit solidní podnikatelský plán. Pečlivým vymezením svých cílů, strategií a finančních výhledů můžete zmírnit část nejistoty a strachu spojeného se zahájením podnikání. Dobře promyšlený plán může sloužit jako plán, který udává směr a díky němuž je cesta méně děsivá.

Dalším účinným přístupem je postupovat po malých krocích a stanovit si realistické cíle. Rozdělení podnikatelského záměru na zvládnutelné úkoly může snížit pocit ohromení z celého procesu. Oslavte každý dosažený milník, protože to posílí vaše sebevědomí a dodá motivaci k dalšímu postupu.

Při zahájení vlastního podnikání je zásadní přijmout neúspěch jako příležitost k učení. Neúspěch je součástí podnikatelské cesty a tím, že neúspěchy budete vnímat jako odrazový můstek k úspěchu, můžete překonat strach a posílit svou odolnost. Učení se z chyb a provádění nezbytných úprav nakonec přispěje k vašemu podnikatelskému růstu.

Nakonec se věnujte péči o sebe a udržujte si pozitivní myšlení. Během celého procesu dávejte přednost své duševní a fyzické pohodě. Věnujte se činnostem, které snižují stres, posilují optimismus a zvyšují celkové sebevědomí. Pěstování pozitivního myšlení vám pomůže překonat strach a soustředit se na své podnikatelské cíle.

Závěrem lze říci, že strach by neměl bránit vašim snahám o založení vlastního podniku. Pochopením a řešením svých obav, vybudováním podpůrné komunity, vypracováním solidního podnikatelského plánu, podnikáním malých kroků, přijetím neúspěchu a udržením pozitivního myšlení můžete překonat své obavy a sebevědomě se vydat na podnikatelskou cestu.

 

 

 

RD dřevo s. r. o.
Zámecká 2097
594 01, Velké Meziříčí

IČO: 29216877
DIČ: CZ29216877

Vše pro Vás tvoříme s láskou.